Conveying expertise and competence in business reviews and strategic reports: a survey of persuasive linguistic means

Logo poskytovatele
Název česky Způsoby komunikace odbornosti a kompetence v přehledech činnosti a zprávách o strategii v rámci výročních zpráv: přesvědčovací jazykové prostředky
Autoři

VOGEL Radek

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Jedním z hlavních cílů firemních a institucionálních výročních zpráv je přesvědčit různé typy zainteresovaných adresátů o důvěryhodnosti, kompetentnosti, efektivnosti a správném řízení dané organizace. Protože důvěryhodnost (kredibilitu) je možno zvýšit schopností organizace prokázat její odbornost a kompetenci jakožto hlavní složky kredibility, výroční zprávy se ve svých textových oddílech zaměřují na vhodnou interpretaci skutečnosti, tak aby byla posílena pozivní image reportující organizace. Tento článek analyzuje přehledy předchozího roku a výhledy do příštího období, jež se typicky nacházejí v sekcích zvaných Strategic report, Business review, Strategy and outlook, Management review atd. Tyto oddíly se snaží přesvědčit čtenáře o kompetentním a efektivním managementu firmy, kladné současné hospodářské situaci a optimistické budoucnosti. Spíše zdůrazňují dosažené úspěchy a úspěšné události, avšak zásada objektivity a průkaznosti (srov. Habermas 1984, který řadí pravdivost, upřímnost, přiměřenost a srozumitelnost k požadavkům na platnost (validity claims) důvěryhodnosti) je nutí zmínit se také o nezdarech a ztrátách. Nicméně, odpovídající výběr jazykových prostředků a prezentačních strategií minimalizují potenciální škody způsobené reputaci společnosti a maximalizují její důvěryhodnost. Jak tvrdí Sperber (2010), aby bylo dosaženo důvěryhodnosti, musí mluvčí a obsah být posouzeny jako kompetentní. Přesvědčovací jazykové prostředky (spíše implicitní než explicitní) byly analyzovány v subkorpusu anglických a českých ekonomických dokumentů, zahrnutého do Korpusu anglického a českého specializovaného diskurzu (CECSD 2017), s hlavním důrazem na volby sloves, substantiv a adjektiv s pozitivními konotacemi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.