Komplexní jazykový rozbor a jeho přínos pro výuku češtiny

Autoři

SVOBODOVÁ Hana KLÍMOVÁ Květoslava ŠRÁMEK Rudolf

Rok publikování 2018
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Studie je věnována komplexnímu jazykovému rozboru, který je specifickou částí širšího rozboru jazyka. Nabízí možnost jak rozvíjet cestu k obecným myšlenkovým kategoriím a jak objasnit vztah mezi jazykem, společností a komunikací. Na základě specifického výzkumu je možné doložit význam komplexního jazykového rozboru nejen ve výuce rodilých mluvčích, ale i ve výuce češtiny pro cizince, u nichž přispívá komplexní rozbor ke zvýšení jazykových dovedností. Jedním z nesporných důvodů, proč tuto metodu ve výuce využívat, je rozlišení mluvenosti oproti psanému projevu. Zároveň napomáhá při přípravě na zkoušky z češtiny pro cizince v různých stupních pokročilosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.