Výchova k občanství

Autoři

ŠTĚRBA Radim SVOBODOVÁ Monika LUNEROVÁ Jitka

Rok publikování 2017
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V úvodu jednotlivých kapitol naleznete motivační texty, které mají v žácích vzbudit zájem o příslušné téma,na každé straně je text doplněn fotografiemi a obrázky, zařazeny jsou také mezipředmětové vztahy a překlady základních pojmů v anglickém a německém jazyce, součástí učebnice jsou skupinové úkoly, průřezová témata, tvořivé a opakovací úkoly, ukázky z krásné literatury, úkoly na vyhledávání dalších informací na internetu nebo v odborné literatuře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.