Sekundární příznaky zdravotního postižení v mezinárodních studiích

Autoři

MÁROVÁ Ivana PANČOCHA Karel KACHLÍK Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis lékařů českých
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova Secondary conditions; individual with disabilities; obesity; skin disease; depression
Popis Přehledová studie se zabývá sekundárními příznaky postižení u osob se zdravotním postižením. V rámci studie je analyzováno 24 zahraničních výzkumných prací sledujících dané téma v letech 1984 – 2016. U jedinců se zdravotním postižením se nejčastěji vyskytují sekundární příznaky v podobě obezity, proleženin, metabolických obtíží, bolestivosti, únavy, deprese a dalších problémů. Ve vybraných studiích byly sekundární příznaky sledovány zejména u dospělých jedinců s tělesným postižením. Nejčastěji voleným výzkumným postupem byla kvantitativní výzkumná strategie realizovaná formou dotazníku. Velikost výzkumných vzorků se u sledovaných studií významně lišila. Nejmenší výzkumný vzorek činil 71 respondentů, nejvyšší pak 3 076 respondentů. Sekundární příznaky postižení mohou být vnímány jako méně závažné obtíže, jejich přítomnost a případná kumulace však může významně snížit kvalitu života osob se zdravotním postižením.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.