Multilingvní děti v monolingvní pasti.

Logo poskytovatele
Autoři

SIDIROPULU JANKŮ Kateřina OBROVSKÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje projektový záměr ISOTIS a v druhé polovině se blíže zaměřuje na podporu nízkopříjmových multilingvinních rodin v českém kontextu. Projekt ISOTIS, česky „Inkluzivní vzdělávání a sociální podpora v překonávání nerovností ve společnosti“ je zaměřen na vyvíjení postupů pro podporu předškolního a ranně-školního vývoje dětí z nízkopříjmových rodin žijících v Evropě. V konsorciu 17 institucí z celé Evropy se IVIV soustředí na efektivní postupy inkluzivního vzdělávání v ČR a svými terénními výzkumnými aktivitami se zaměřuje na romské rodiny v Brně a Ústí nad Labem a vybrané vzdělávací zařízení tamtéž. V roce 2018 budeme mimo jiné zpracovávat případovou studii zaměřenou na zjištění stavu a zlepšení podpory vícejazyčného rodinného prostředí dětí v raném školním věku. Tato případová studie bude sloužit jako podklad pro srovnání situace multilingvinních dětí z nízkopříjmových rodin v Evropě dále pro vývoj technologického podpůrného nástroje, v ideálním případě pilotně použitého a vyvíjeného napříč Evropou. Sociologicko-historické okolnosti života potomků Slovenských Romů (jimiž de facto většina Českých Romů je) na území České republiky budou představovat metodologickou výzvu, jejíž řešení může poskytnout inspiraci pro partnery z ostatních evropských zemí. Náš příspěvek ukáže, jaké jsou cíle a konceptuální východiska plánované studie, pokusíme se také navrhnout řešení některých metodologických dilemat, která nás čekají.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.