Mravná výchova v ČR a na českých územiach v minulosti

Název česky Mravná výchova v českých zemích v minulosti a přítomnosti
Autoři

LESŇÁK Slavomír ŠTĚRBA Radim

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ostium: internetový časopis pre humanitné vedy
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.ostium.sk/sk/mravna-vychova-v-cr-a-na-ceskych-uzemiach-v-minulosti/
Klíčová slova Ethical education; Prosocial behaviour; Ethical climate; Technological scepticism; Biophile culture
Popis Text je analýzou světa mravní výchovy v českém prostředí od jejich doložených počátků až po současný stav v České republice. V první části se autoři věnují historii mravné výchovy a názorů na ni, v druhé části prostřednictvím výzkumného šetření analyzují její aktuální stav v ČR. Zkoumají kvalitu mravné výchovy podle cílů kurikulárních dokumentů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v ČR na základních a středních školách přes program etické výchovy a rovněž prostřednictvím výchovních předmětů. Srovnavají cíle s praxí na základě vlastního výzkumu a vyvozují závěry a doporučaní nejen pro základní a střední, ale i vysoké školství a to hlavně z hlediska zavedení a zintenzívnění používaní nástrojů profesní etiky. Etické klima ve školách navrhují doplnit o atmosféru uznání místo zneuznání, rovněž o biofilní kulturu a technologický skepticismus.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.