Propriální sféra jazyka a propriální prostor společnost

Autoři

ŠRÁMEK Rudolf

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Conference Proceedings from International Scientific Conference Language and Lingustics in Connexions
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova theory of onomastics; proprium and communication; proprial sphere of language; proprial sphere of society; proprial nomination
Popis Studie představuje výsledky dílčího výzkumu v oblasti funkční onomastiky, která rozšiřuje metodologické pojetí tradiční etymologické onomastiky především o vztah proprium – komunikace. Propriální sféra jazyka je binárním protějškem sféry apelativní. Liší se specifickým typem jazykové nominace, parasystémovým rázem jazykových prostředků, významu, funkcí a podílem na komunikaci (proprium nominuje,nepredikuje). Propriální prostor společnosti je vymezen mimojazykově. Zahrnuje všechny formy společenské potřeby pojmenovat něco propriem. Je podmínkou vzniku a existence propriální sféry jazyka. Výsledky výzkumu prezentované ve studii ukazují, jak propriální sféra jazyka determinuje systémotvorné kategorie prenominační, zejména volbu propriálních objektů a propriálně pojmenovacích motivů. Výsledkem interakce mezi sférami je akt proprialní nominace, který vede k fázi postnominační (včlenění propria do užívání v komunikaci). Studie ukazuje též důsledky pro obecnou teorii onomastiky a pro její místo v obecné lingvistice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.