Slawisches in den Siedlungsnamen der Steiermark. Gedanken zur Kontaktonomastik

Název česky Slovanské jazykové prvky v toponymii Štýrska. Úvahy z kontaktní onomastiky
Autoři

ŠRÁMEK Rudolf

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onomastica
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova Onomastics; Contact-Onomastics; proprial systems of contact languages; procedural aspect of the contact of toponyms; proprial naming act; proprial area; line and field of proprial contact; Steierrmark
Popis Studie je inspirována slovníkem sídlištních (seatlenames) Štýrska (viz Lochner von Hüttenbach, F. 2015), v němž je podrobně vyložena předgermánská vrstva slovanských toponym a typy jejich přejímání do němčiny. Studie zobecňuje poznatky získané systematickým výzkumem, které pokládáme za obohacení teorie a metodologie onomastické kontaktologie (contactonomastics), zejména slovansko-německé: Mezijazykové přejímání jmen vždy reprezentuje kontakt jazykových a propriálních systémů a má procesuální charakter, nutný je zřetel ke pojmenovacím možnost přejímajícího jazyka i k nářečím, kontaktu se účastní i zřetele motivační, důležitou roli hraje areálová distribuce (významně přispívá ke studiu praslovanských topolexémů a struktur proprií, ke geografickému vymezení slovanského osídlení a linií slovan.-něm. kontaktu). Poznatky jsou vyjádřeny komentáři, modely, tabulkami, seznamy proprií a mapou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.