Analýza podpůrných opatření u žáků s lehkým mentálním postižením v inkluzivním prostředí základních škol

Autoři

VIKTORIN Jan

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Hlavní cíl našeho výzkumného záměru je analýza podpůrných opatření u žáků s lehkým mentálním postižením v inkluzivním prostředí základních škol. Parciální cíle jsou zaměřeny na: důležité faktory pro úspěšnou inkluzi žáků s lehkým mentálním postižením; úroveň spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem v rámci podpory žáka s lehkým mentálním postižením; úroveň spolupráce s rodiči žáka s lehkým mentálním postižením; modifikované výukové metody a formy práce využívané v rámci edukace žáků s lehkým mentálním postižením; formu intervence využívanou v rámci inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením; pedagogické pracovníky nápomocné při edukaci žáka s lehkým mentálním postižením. Výzkumné šetření bude probíhat kvalitativní metodou, technikou strukturovaného rozhovoru. Rozhovory budou vedeny s učiteli základní školy a bývalé základní školy praktické z Břeclavi. Všechny budou realizovány při osobním setkání a na základě souhlasu informantů zaznamenávány do digitální podoby a následně anonymizovány. Empirické šetření má charakter účelového (záměrného) výběru, přesněji za využití výběru kritických případů (významným kritériem je osobní zkušenost informantů s edukací žáků s lehkým mentálním postižením). Pro zpracování získaných dat bude použito doslovné transkripce s následnou segmentací do jednotek formou otevřeného kódování. Následně budou jednotlivé kódy kategorizovány a formou axiálního kódování budou mezi nimi definovány vztahy. Nejdůležitější vztahy budou dále zpracovány pomocí selektivního kódování do kauzální sítě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.