Proměny tělovýchovných koncepcí a jejich vliv na realizaci obsahu vzdělávání v tělesné výchově

Autoři

MUŽÍK Vladislav VLČEK Petr

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Orbis Scholae
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2017.6
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova education; physical education; physical education systems; educational conception; physical education conception; educational content; framework education programmes; congruence in education
Popis Různé evropské tělovýchovné systémy se v průběhu 19. století transformovaly do povinného obsahu základního vzdělávání a položily základ české tělesné výchově. Měnící se společensko-politické hodnoty však ovlivňovaly jak vzdělávací koncepce tělesné výchovy, tak jejich různá pojetí a realizace ve výuce. Výsledkem byly a jsou různé způsoby zacházení se vzdělávacím obsahem tělesné výchovy. Cílem předložené studie je podat rámcový přehled vývoje školní tělesné výchovy a seznámit pedagogickou veřejnost s rozdílnými koncepcemi obsahu vzdělávání v tělesné výchově i různými podobami výuky, a to jak v minulosti, tak v aktuálním koncepčním směřování dle rámcových vzdělávacích programů. S oporou o empirické výsledky je diskutována úspěšnost současné vzdělávací koncepce tělesné výchovy, která má za sebou dvacetileté realizační období. Konstatujeme, že očekávané výsledky vzdělávání v tělesné výchově, deklarované v kurikulárních dokumentech, nejsou odpovídajícím způsobem naplňovány ani uplatňovány. Stěžejní příčinu tohoto stavu nacházíme v problému nízké kongruence mezi výchozími hodnotami společnosti, projektovaným obsahem vzdělávání a realizací obsahu vzdělávání v pedagogické praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.