"Ready for school?" A constructivist view of school readiness

Název česky Kdo je připravený jít do školy? Konstruktivistický pohled na školní zralost
Autoři

STROBACHOVÁ Barbara

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek načrtává konstruktivistickou perspektivu školní zralosti. Zaměřuje se na následující otázky: co znamená "být připraven" a "nebýt připraven" z konstruktivistického hlediska? Co musí konstruktivistický psycholog brát v potaz při testování školní připravenosti? Odpovědi na tyto otázky lez najít v Piagetově konstruktivistické teorii, v Montessori přístupu ke vzdělávání a v teorii osobních konstruktů. Příspěvek na příkladech ilustruje rozdíl mezi klasickým a konstruktivistickým přístupem ke školní zralosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.