Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

TRÁVNÍČEK Marek VLČEK Petr VRBAS Jaroslav NYKODÝM Jiří

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www http://www.fsps.muni.cz/studiasportiva/vsechna-vydani-770.html
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova curriculum; physical skills; test battery; MOBAK 1; ISCED 1
Popis Současné vzdělávání žáků na základní škole se odvíjí od kurikula RVP ZV. V rámci jednotlivých předmětů jsou určeny kompetence a cíle, kterých má žák dosáhnout za určitý časový úsek. Aby bylo možné zaznamenat dosažené kompetence a cíle také v tělesné výchově, je nezbytné vytvářet nástroje hodnocení, které jsou prakticky použitelné pro školní tělesnou výchovu a odpovídají obsahu výuky sportovních her na 1. stupni základní školy. Cílem tohoto příspěvku je představení mezinárodní spolupráce založené na ověřování testové baterie MOBAK jako jedné z možností využití testů pohybových dovedností ve školní tělesné výchově u dětí mladšího školního věku v České republice a představení výsledků pilotního měření na vybraných základních školách v jihomoravském kraji pomocí popisné statistiky vyhodnocení. Na základě prvotního měření jsme zjistili (n357), že výsledky podle věku jsou podobné jako v ostatních evropských zemích. Také na základě zpětné vazby zúčastněných učitelů můžeme konstatovat, že se testová baterie pohybových dovedností MOBAK 1 setkala s kladnou odezvou v praxi. Domníváme se, že je potřeba ověřit možnosti této baterie na větším počtu testovaných, a proto se snažíme o navázání hlubší spolupráce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.