Vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ: shrnutí výsledků dotazníkového šetření

Logo poskytovatele
Autoři

JANÍK Tomáš PEŠKOVÁ Karolína JANKO Tomáš SPURNÁ Michaela KNECHT Petr

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Teoretické ukotvení příspěvku vychází z tzv. Concern based adoption modelu. Širší teoretický rámec šetření je založen na předpokladu, že procesy a rozhodnutí týkající se zavádění kurikulárních změn v praxi jsou subjektivní povahy. Rozhodující faktory ovlivňující implementaci změn jsou proto interpretace, přesvědčení a zkušenosti učitelů - hlavních aktérů implementace. Cílem dotazníkového šetření, je zjistit, jak učitelé ZŠ vnímají změny školního kurikula a jak je s časovým odstupem implementují.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.