Postoje české veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání

Autoři

PANČOCHA Karel SLEPIČKOVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Postoje veřejnosti mohou ovlivňovat rozhodnutí důležitých aktérů (politiků, vedení škol, pedagogických pracovníků) a stát se tak bariérou nebo naopak facilitátorem pro společné vzdělávání všech žáků. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na postoje české veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání žáků s tělesným, smyslovým, mentálním postižením a poruchami chování. Šetření proběhlo na reprezentativním vzorku české populace starší 15 let (N=1 797). Největší distance byla zaznamenána vůči žákům s poruchami chování, naopak inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením je pro českou veřejnost akceptovatelné v největší míře. Postoje k inkluzivnímu vzdělávání žáků s tělesným a smyslovým postižením se liší na základě věku, vzdělání a zkušenosti respondentů. Postoje k inkluzivnímu vzdělávání žáků s mentálním postižením a poruchami chování vykazují stabilní hodnoty napříč sociodemografickými charakteristikami respondentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.