Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí

Autoři

PROCHÁZKOVÁ Lucie

Rok publikování 2015
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Stěžejním tématem této monografie je práce a uplatnění lidí s postižením na trhu práce. Úvodní kapitoly tvoří teoretický vstup do tématu práce, zaměstnávání, postavení člověka s postižením ve společnosti, možnosti pracovního uplatnění a podpora při něm. Následně jsou popsány příklady české i zahraniční dobré praxe z oblasti podpory při přípravě a uplatnění na trhu práce. Dále jsou zde představeny výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na postoje společnosti k pracovnímu začlenění lidí s postižením. Tato publikace vyšla v roce 2014 i v tištěné podobě s ISBN 978-80-210-7607-5.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.