Einfluss der Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung auf die Einstellung zu ihrer beruflichen Eingliederung

Název česky Vliv zkušeností s lidmi s postižením na postoj k jejich profesnímu začlenění
Autoři

PROCHÁZKOVÁ Lucie

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Otevřenost k začlenění osob se zdravotním postižením do všech oblastí společenského života je výrazně ovlivněna postoji obyvatelstva, což se odráží i do přístupu zaměstnavatelů. V tomto textu budou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, která se týkala vlivu zkušenosti s lidmi s postižením na postoje k jejich profesnímu začlenění. Výsledky ukazují rozdíly ve vztahu k druhu zdravotního postižení a intenzitě kontaktu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.