Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe

Autoři

ZÁMEČNÍKOVÁ Dana VÍTKOVÁ Marie BARTOŇOVÁ Miroslava BOČKOVÁ Barbora BYTEŠNÍKOVÁ Ilona ĎÁSKOVÁ Daniela FIALOVÁ Ilona HORÁKOVÁ Radka CHITORELIDZE Tinatin GAJZLEROVÁ Lenka GRUBEROVÁ Kateřina HRČOVÁ Jana CHALOUPKOVÁ Soňa IROKABA Godwin Jude Uchenna JÁGEROVÁ Nora KEHAROVÁ Kristýna KOPEČNÝ Petr MÁROVÁ Ivana ODEHNALOVÁ Petra OPATŘILOVÁ Dagmar PIPEKOVÁ Jarmila PISKOVÁ Petra PLEVOVÁ Lucia PROCHÁZKOVÁ Lucie PŘINOSILOVÁ Dagmar FRANKOVÁ Alena SLEPIČKOVÁ Lenka ŠIMČÍKOVÁ Kateřina VAĎUROVÁ Helena WINKLEROVÁ Pavlína

Rok publikování 2015
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Monografie je výstupem projektu s názvem Současné trendy v pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání v ČR a na PdF MU se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami řešeného na Masarykově univerzitě v rámci grantového projektu specifického výzkumu. Publikace je tematicky členěna na čtyři oblasti, které se zaměřují na jednotlivá témata v souladu s výzkumnými cíli participujících akademických pracovníků a studentů doktorského studijního programu. Úvodní tematický celek se orientuje na východiska inkluzivního vzdělávání, druhý na ranou podporu a předškolní vzdělávání. Třetí celek je věnován školnímu vzdělávání v inkluzivním prostředí a čtvrtý, závěrečný celek je zaměřen na inkluzi v sociálním kontextu. Ve všech kapitolách jednotlivých celků jsou prezentována výzkumná šetření zaměřená na inkluzivní vzdělávání v rámci Brna a Jihomoravského kraje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.