Evropa v mezinárodním měnovém systému

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

HODULÁK Vladan

Rok publikování 2015
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Vztah mezi mocí, penězi a státy v mezinárodním prostředí je jednou z nejméně probádaných oblastí studia mezinárodních vztahů. Publikace Evropa v mezinárodním měnovém systému se snaží tento nedostatek alespoň částečně napravit. Nedostatečný výzkum v této oblasti lze vysvětlit dominancí ekonomického pojetí peněz v sociálních vědách. První část knihy proto představuje hlavní teoretické přístupy k penězům a postuluje implikace těchto přístupů pro studium mezinárodních vztahů. Hlavní teze, s jejíž jsou v knize interpretovány nejdůležitější milníky postavení Evropy v mezinárodním měnovém systému, je následující. Peníze vznikly jako, a nadále v první řadě jsou, zúčtovací jednotkou, na jejímž základě politická autorita mobilizuje zdroje společnosti za účelem provádění politiky v zájmu této politické autority. Po většinu dějin peníze sice sloužily i ke koordinaci hospodářské činnosti mezi soukromými subjekty, ale tento způsob jejich využití byl až odvozeným jevem. Mezi jednotlivými společenskými skupinami uvnitř státu probíhá neustálý boj jednak o výši jejich příspěvku při mobilizaci zdrojů pro veřejný sektor a za druhé o samotné nastavení pravidel domácího peněžního systému. Výsledky tohoto zápasu silně ovlivňují postavení státu v mezinárodním měnovém systému.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.