Communication Across Genres and Discourses : Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English. Brno, 11–12 September 2014. Conference proceedings

Název česky Komunikace napříč žánry a diskurzy
Autoři

ADAM Martin VOGEL Radek

Rok publikování 2015
Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Sborník obsahuje příspěvky z 6. brněnské konference anglické jazykovědy s názvem Komunikace napříč žánry a diskurzy. Konference byla organizována Katedrou anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a konala ve dnech 11.-12. září 2014. Konference se věnovala aktuálním trendům a vývoji anglické lingvistiky se zaměřením na komunikaci v různých žánrech a diskurzech. Příspěvky se zabývají širokou škálou jazykovědných témat, jako je například analýza diskurzu, stylistika, translatologie, pragmatika, žánrová analýza, hybridní typy diskurzu a multi-mediální komunikace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.