Náboženství jako součást každodennosti vědění

Autoři

SEDLÁKOVÁ Markéta

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek reflektuje nábožensko – pedagogický diskurz a možnosti jeho zkoumání. Klíčovou orientaci v předkládané problematice představují konstruktivistické přístupy nabourávající existenci přirozeného řádu světa a jeho objektivní reprezentace. Hlavním argumentem konstruktivistického nahlížení je klíčová role jazyka při utváření sociální reality. Náboženství představuje zdroj kulturních a symbolických významů, díky kterým jedinec legitimizuje jednání a vytváří svou identitu. Pluralistické zvažování hodnot různých kulturních pozadí přináší nutný požadavek pro respektující přístup v současné škole.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.