Ekonomická analýza civilního práva

Logo poskytovatele
Autoři

FRYŠTENSKÁ Marcela

Rok publikování 2015
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Ekonomická analýza práva patří k nejbouřlivěji se rozvíjejícím teoretickým právním disciplínám posledních dekád. Řada právníků v ní vidí příslib odstranění dogmatických sporů klasické jurisprudence. Autorka se snaží srozumitelnou formou zasvětit čtenáře do problematiky nejobecnějších koncepcí ekonomické analýzy práva. Práce vychází z toho, že čtenář může být na začátku četby ekonomickou teorií v podstatě nepolíben, a přesto základy ekonomické analýzy z recenzované knihy pochopí. Čtenář je nejprve seznámen s historickým vývojem disciplíny ekonomické analýzy práva, aby mu následně byly objasněny základní pojmy ekonomické analýzy jako je racionalita a racionální aktér, užitek, efektivnost a transakční náklady. Na několika místech je srozumitelnou formou vysvětlen slavný Coaseho teorém. Čtenáři se dostává příležitost seznámit se s ekonomickou analýzou práva, jakožto jednou z metod přístupu k právu, jejímž kritériem jsou náklady a užitek napříč všemi odvětvími civilního práva. Monografie bohatá na témata odhaluje čtenáři na praktických problémech využitelnost ekonomické analýzy práva v české právní kultuře. První tři kapitoly jsou věnovány pojmovému aparátu a ekonomickým teoriím, které jsou východiskem pro kapitoly čtyři až devět. Ty se věnují použití ekonomické analýzy práva v právu občanském, obchodním, pracovním, rodinném a procesním. V těchto kapitolách je metoda ekonomickou analýzou práva představena v rovině interpretační (analýza platného práva), tak v rovině aplikační (vyplňování mezer v rámci soudcovské diskrece, tvorby právních pravidel).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.