Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění

Logo poskytovatele
Autoři

PEŠKOVÁ Karolína JANKO Tomáš LUPAČ Michal ŠEVČÍK Karel DOLEŽAL Tomáš MORAVEC Josef SÝKOROVÁ Pavla ČEŠKOVÁ Tereza

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Citace
Popis V odborné knize jsou rozpracovány teoretické rámce, metodologické přístupy a výzkumné nástroje umožňující realizovat výzkum různých forem existence kurikula (především projektovaného kurikula). V jednotlivých kapitolách jsou řešena výzkumná témata jako komparace kurikula tělesné výchovy, finanční gramotnost v kurikulu, názory žáků na elektronické učebnice, rozvíjení kompetence k řešení problémů v hodinách přírodovědy ad. Zastřešujícím a výchozím kurikulárním dokumentem pro tuto knihu je přitom Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, v rámci nějž se většina autorů kapitol vymezuje. Kniha výzkumně pokrývá různé formy existence kurikula (především projektované a realizované kurikulum) a prezentuje návrhy a realizace různých fází výzkumných šetření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.