Pracovní zkušenosti dospělých osob s tělesným postižením

Autoři

PROCHÁZKOVÁ Lucie

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Interdisciplinární pohledy na jinakost
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova work experience; job market; person with physical disabilities; multiple sclerosis; attitudes; barriers
Popis Lidé s tělesným postižením se na trhu práce setkávají s řadou překážek. Setkávají se i s názorem, že tělesné postižení s sebou automaticky nese i snížení rozumových schopností. Cíle: Cílem výzkumů představených v tomto textu bylo zjistit, jaké mají lidé s omezením hybnosti zkušenosti na volném trhu práce. Metody: Hlavní technikou kvalitativních výzkumů byl polostrukturovaný rozhovor. Informanty byli lidé s vrozených a získaným omezením hybnosti. Výsledky: Ve výsledcích lze identifikovat shody, které souvisejí zejména s omezením hybnosti a důsledky na vykonávání práce. Uváděné překážky se netýkají jen stavebních podmínek, nýbrž i přístupu lidí. Rozdíly pak vyplývají především z doby vzniku postižení a charakterem postižení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.