Rozvoj lexikálně-sémantické roviny jazyka v kontextu sociální inkluze dospělých osob s mentálním postižením

Autoři

KOPEČNÝ Petr ŠPIČÁKOVÁ Lucie

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V kapitole jsou představeny výsledky analýzy zaměřené na lexikálně-sémantickou jazykovou rovinu osob s mentálním postižením ve věku dospělosti a na možnosti jejího rozvoje. Text předkládá teoretické poznatky z oblasti procesu tvorby pojmů ve slovní zásobě, zaměřuje se na dospělé uživatele domova pro osoby se zdravotním postižením, popisuje jejich specifika v lexikálně-sémantické jazykové rovině. Výsledky kvalitativního šetření vypovídají o projevech v rámci jednotlivých jazykových rovin a o konkrétních deficitech v oblasti slovní zásoby u osob s mentálním postižením.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.