Konstruování identity ženy v kontextu konverze k islámu

Autoři

SEDLÁKOVÁ Markéta

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální pedagogika/Social education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova conversion; religion; identity; Islam; language; discourse; discourse analysis; construction; social reality; "post " theories; woman.
Popis Odborná stať prezentuje výzkumné šetření, které popisuje sociální realitu konvertitek k islámu. Text vychází ze sociálně konstruktivistických a poststrukturalistických přístupů. V úvodu se proto krátce věnujeme jejich specifikaci. Analyticko - interpretační část mapuje za pomoci nástrojů diskurzivní analýzy konstrukce výpovědí, které jsou prezentovány ve třech vzájemně provázaných částech. Cílem první části výzkumu bylo identifikovat diskurzy a praktiky aktérů na sociální síti Facebook vedoucí ke konstrukci identity konvertitky. V další fázi výzkumného šetření uvádíme analýzu výpovědí konvertitek se zřetelem na konstrukci jejich identity. Závěrečná část představuje důsledky těchto konstrukcí v sociální praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.