Standardy pro učitelské vzdělávání jako cesta ke kvalitě: reflexe vývoje ve Spolkové republice Německo

Autoři

JANÍK Miroslav PEŠKOVÁ Karolína JANÍK Tomáš

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Orbis Scholae
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova standards;teacher education;quality of education;evaluation
Popis Studie je analýzou koncepce a vývoje Standardů pro učitelské vzdělávání, které jsou ve Spolkové republice Německo vytvářeny na objednávku Konference ministrů kultury (KMK). Jejich deklarovaným cílem je zvýšit kvalitu ve vzdělávání prostřednictvím vymezení a ověřování kompetencí absolventů učitelství a souvisejících evaluací učitelského vzdělávání. V tomto textu je analyzován vývoj problematiky z pohledu badatelů stojících vně daný systém a v závěru je vztahován k situaci v České republice. V úvodu jsou předloženy základní informace o kontextu problematiky, tj. o učitelském vzdělávání v Německu. Následně jsou popsána teoretická východiska KMK standardů a rozebrána na pozadí přístupu tzv. nového řízení. Poté jsou standardy na konkrétních příkladech představeny. V závěrečné části je uvedeno, jak se situace kolem standardizace učitelského vzdělávání dále vyvíjela, co bylo přijímáno pozitivně a co se stalo předmětem kritiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.