Variantnost v deklinaci cizích oikonym (na příkladech Gsg. maskulin)

Autoři

TUŠKOVÁ Jana Marie

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.-30. apríla 2014
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova Czech language; foreign oikonyms; declension; communicational variants Gsg.; the Czech National Corpus
Popis Příspěvek se zabývá problematikou gramatických vlastností proprií, které jsou charakteristické pro jejich komunikační varianty. Obsahuje podstatné závěry ze zkoumání deklinace cizích oikonym, a to na příkladě problematiky genitivu singuláru cizích maskulinních oikonym. Jeho závěry vycházejí z rozsáhlého výzkumu materiálu korpusů SYN2010 a SYN2005, SYN, které zachycují úzus současné psané češtiny. Při analýze materiálu byly stanoveny hlavní faktory, které ovlivňují začlenění této skupiny cizích oikonym do deklinačního systému psané češtiny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.