Vývojové tendence v deklinaci cizích maskulinních oikonym v psané češtině

Autoři

TUŠKOVÁ Jana Marie

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova Czech language; foreign oikonyms; declension; communicational variants; SYN2010 corpus
Popis Ve studii jsou sledovány vývojové tendence v deklinaci cizích oikonym v současné psané češtině. Z široké škály jevů byla zvolena problematika tvarů genitivu singuláru a lokálu singuláru cizích maskulinních oikonym tradičně řazených ke vzoru hrad. Materiálovým zdrojem výzkumu se stal především korpus SYN2010 a výsledky zde získané byly konfrontovány s dosud publikovanými informacemi ve vybraných českých mluvnicích, jazykových příručkách či odborných studiích a článcích. Zvolená problematika je součásti širšího výzkumu tzv. komunikačních variant proprií – zájem o něj je typický nejen pro současnou onomastiku českou, ale i evropskou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.