Nadaní žáci a dovednost práce s grafy

Logo poskytovatele
Autoři

CÍDLOVÁ Hana

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Přednáška na konferenci. Dovednost práce s grafy dnes náleží k základním složkám přírodovědné gramotnosti, proto by žáci ke zvládnutí uvedeného komplexu dovedností měli být odpovídajícím způsobem motivováni. Dovednost práce s grafy je ovlivněna zejména vzhledem grafu, zkušenostmi a znalostmi studenta a kontextem, v němž se graf vyskytuje. Z těchto důvodů by se práce s grafy měla procvičovat nejen v matematice, ale i v rámci dalších vyučovacích předmětů. Cílem této práce bylo zjistit úspěšnost žáků v klíčových bodech českého vzdělávacího systému s ohledem na vzdělávání chemii při konstrukci grafu na základě číselných dat uvedených v textu a odlišit průměrné testové výsledky od výsledků nadaných žáků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.