Strategie učení se jazyku u úspěšných žáků v cizím jazyce: přehledová studie

Autoři

ŠVEJDÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Přehledová studie se věnuje současným výzkumům, které zjišťují vztah mezi používáním strategií učení se jazyku a úspěšností v cizím jazyce. Cílem vlastního výzkumu je zanalyzovat současný stav poznání vztahu úspěšnosti v cizím jazyce a používáním strategií učení se jazyku za posledních 13 let na základě časopiseckých a knižních studií a disertačních výzkumů a reflektovat, kde se nabízí prostor pro další výzkumná šetření. Co se týká analyzovaných výzkumných studií, pro zjišťování strategií učení bývá nejčastěji využívána klasifikace strategií učení dle jejich funkcí (Oxfordová, 1990) a její inventář SILL. Úspěšnost je zde nejčastěji definována na základě skóre z jazykových testů, z převážné části standardizovaných. Nejvyšší podíl respondentů výzkumů tvoří vysokoškolští studenti. Ukazuje se, že nejčastějšími uváděnými strategiemi úspěšných žáků či studentů jsou strategie metakognitivní, kognitivní a sociální. K získání nového úhlu pohledu je doporučeno realizovat více kvalitativně orientovaných výzkumů, zaměřit je na žáky mladší a méně pokročilé.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.