Výzkum komponent a charakteristik kvality výuky cizího jazyka: Představení profilu průměrné výuky posuzovaných učitelů

Autoři

ZLATNÍČEK Pavel

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Studie vychází z výzkumu vybraných komponent a charakteristik kvality výuky, které zahrnují: (a) motivování; (b) podpůrné učební klima; (c) práce s časem; (d) orientace na cíle výuky; (e) učitelův projev. Je rozvržena do dvou částí. První část má přehledový charakter – je zde v krátkosti představen nástroj pro posouzení oborově obecných a oborově specifických komponent a charakteristik kvalitní výuky cizího jazyka. Ve druhé části studie jsou prezentovány výsledky výzkumu: (a) shrnutí metodologických postupů výzkumu v rámci videostudie (organizační zajištění, výběr výzkumného vzorku, aj.); (b) představení profilu průměrné výuky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.