Cizojazyčná komunikační kompetence právních profesionálů na českém pracovním trhu

Autoři

TOMÁNKOVÁ Veronika

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem kapitoly je nastínit metodologický rámec dizertačního projektu a podat první výsledky předvýzkumu v oblasti polostrukturovaných rozhovorů s vybranými respondenty, které se zabývají problematikou využití odborného právního anglického jazyka v rámci profesního působení. První výsledky předvýzkumu jsou v závěru zpracovány formou doporučení pro další směřování výzkumného projektu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.