Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením

Autoři

PANČOCHA Karel PROCHÁZKOVÁ Lucie SAYOUD SOLÁROVÁ Kateřina

Rok publikování 2013
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Tato monografie je zaměřena na dospělé jedince s různými druhy zdravotního postižení a rovněž na jedince v seniorském věku. Jednotlivé kapitoly představují charakteristické znaky vybraných zdravotních postižení, specifika chování těchto osob a dále přístupy a možnosti podpory, které povedou k jejich sociální inkluzi. Pozornost je věnována vzdělávání, začlenění na trh práce, sociálním službám a terapiím, uvedeny jsou i dílčí výsledky českých a zahraničních výzkumů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.