Propria v komunikaci

Autoři

TUŠKOVÁ Jana Marie MINÁŘOVÁ Eva SOCHOROVÁ Dagmar ZÍTKOVÁ Jitka MARTINEC Ivo KROČA David

Rok publikování 2014
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Na mezinárodní konferenci Propria v komunikaci byly prezentovány nejnovější výsledky bádání v onomastice. Konference byla zaměřena na dva tematické okruhy onomastiky: A) Vlastní jména v současných textech, jejich standardizované a nestandardizované podoby a B) Vlastní jména v literárním textu. V rámci prvního tematického okruhu (A) byly výzkumy vlastních jmen orientovány na pojetí a postavení onomastiky a na propriální sféru jazyka, studie pojednávaly o gramatických vlastnostech proprií a o postavení a funkci vlastních jmen domácích a cizích v komunikaci. V druhé části onomastického tématu (B) byly předkládány výsledky bádání zaměřených na poetiku literárních postav a sledována antroponyma uplatňovaná v literatuře pro dospělé i v literatuře pro děti a mládež.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.