Studie možnosti mapování vybraných léčiv v mozkové tkáni myší pomocí MALDI MS

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

JÄGEROVÁ Kateřina BEDNAŘÍK Antonín NILSSON Christian POKORNÁ Soňa ILKOVICS Ladislav HAMPL Aleš PISTOVČÁKOVÁ Jana DEMLOVÁ Regina PREISLER Jan

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Zobrazovací hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí a ionizací za účasti matrice (MALDI TOF MS imaging) je technika umožňující vizualizaci rozložení širokého spektra analytů v rozličných vzorcích, typicky v tenkých řezech biologických tkání. V minulosti byla úspěšně využita k analýze mozkových tkání, sledování distribuce léčiv a jejich metabolitů v tkáních nebo při hledání nových biomarkerů. V tomto příspěvku zkoumáme využitelnost MALDI MS pro zobrazování distribuce vybraných léčiv, olanzapinu1,2, haloperidolu, a periperidonu v mozkové tkáni myší. Uvedená léčiva patří mezi antipsychotika, využívají se k léčbě schizofrenie a dalších psychických poruch, přičemž v mozku působí jako antagonisté dopaminergních receptorů. Řezy zmrazené nativní mozkové tkáně byly umístěny na terčík MALDI, sklíčko pokryté vodivou vrstvou směsného oxidu india a cínu, důkladně vysušeny a obohaceny přídavky standardů stanovovaných léčiv. Následně byla tkáň pokryta homogenní vrstvou krystalů matrice (DHB, CHC) pomocí tří rozdílných technik: sublimací, elektrosprejem a pomocí pneumatického spreje. Stanovení léčiv v tkáni bylo ovlivněno přítomností velkého množství interferujících látek, zejména lipidů, sodíku a draslíku, které se v mozkové tkáni nachází ve vysokém obsahu. S cílem potlačit tyto interference byly zkoumáno přečištění tkáně před nanesením matrice a jeho vliv na analýzu, stejně tak byly optimalizovány samotné metody nanášení matrice. Výsledné detekční limity pro stanovení antipsychotik v tkáni byly srovnány s limity dosaženými při stanovení standardů léčiv na MALDI terčíku pomocí metody „dried droplet“.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.