Active and Autonomous Development of Communicative Competence in ESP in Language Learning Process – Classroom experiment

Název česky Aktivní a samostatný rozvoj komunikační kompetence v odborném anglickém jazyce v učebním procesu - experiment ve třídě
Autoři

SCHORMOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Tento článek se zabývá aktivizující výukovou a učební metodou – metodou simulace, která pomáhá studentům stát se aktivními a samostatnými účastníky svého vlastního učebního procesu a tím napomáhá rozvíjet jejich komunikační kompetenci v reálných životních situacích, které jsou pro studenty odborného cizího jazyka klíčové. Představuje učení se činností, což positivně ovlivňuje komunikační i sociální dovednosti. Simulace jako metoda používaná pro výuku cizích jazyků má velký potenciál v rozvoji těchto dovedností. Prezentace se zabývá strukturou a návrhem simulací a navrhuje jak testovat a hodnotit výkony studentů během simulací. Představuje také praktické ukázky simulací. Výzkum se zabývá rozvojem komunikační kompetence v lékařské angličtině na terciární úrovni. Nejdříve představuje kvantitativní výzkum – experiment a vysvětluje, jak byla simulační metoda použita ve výuce experimentální skupiny. Celý experiment popisuje detailně. Dále se zaměřuje na problémy, kterým bylo potřeba čelit v průběhu experimentu a v závěru představuje výsledky a porovnává rozdíl v rozvoji komunikační kompetence u experimentální a kontrolní skupiny. Výzkum se také zabývá subjektivními názory studentů na účast v simulacích. Vše je zasazeno do kontextu výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.