The ESP Student as an Active and Autonomous Participant in the Language Learning Process (Class Experiment).

Název česky Student odborného anglického jazyka jako aktivní a autonomní účastník vzdělávacího procesu (experiment ve třídě)
Autoři

SCHORMOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference Education and Languages in Europe, Bildung und Sprachen in Europa
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova communicative competence; simulation; experiment; English for Specific Purposes; Medical English
Přiložené soubory
Popis Tento článek se zabývá výukovými a učebními metodami, které pomáhají studentům stát se aktivními a autonomními účastníky svého učebního procesu a tím napomáhají rozvíjet jejich komunikační kompetenci v reálných životních situacích, které jsou pro studenty odborného cizího jazyka klíčové. Výzkum se zabývá rozvojem komunikační kompetence v lékařské angličtině na terciární úrovni. Nejdříve představuje kvantitativní výzkum – experiment a vysvětluje, jak byla simulační metoda použita ve výuce experimentální skupiny. Celý experiment popisuje detailně. Dále se zaměřuje na problémy, kterým bylo potřeba čelit v průběhu experimentu a v závěru představuje výsledky a porovnává rozdíl v rozvoji komunikační kompetence u experimentální a kontrolní skupiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.