The nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective)

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Charakteristiky expertnosti v učitelské profesi (na pozadí VAJ)
Autoři

PÍŠOVÁ Michaela TŮMA František

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Profesionalizace učitelství je jednou z klíčových oblastí při snahách o zvyšování kvality ve vzdělávání. Je proto důležité zkoumat učitele experty a charakteristiky expertnosti ve vyučování. Náš výzkum zohledňuje tři aktuálně dominantní paradigmata pro studium expertnosti učitelů a také východisko, že expertnost je kulturně specifická (Tsui, 2005). V příspěvku představíme dílčí výstupy výzkumu, zejména přípravu metod pro identifikaci učitelů expertů a pro systematické zkoumání charakteristik jejich expertnosti. Dále představíme dílčí výsledky výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.