Patterns of distribution of verbs for referring to sources : implications for teaching EAP in humanities

Logo poskytovatele
Název česky Distribuce sloves odkazujících ke zdrojům v textu : vývody pro výuku akademické angličtiny v humanitních oborech
Autoři

VOGEL Radek

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Zvládnutí různých dovedností akademické angličtiny (English for Academic Purposes) se stalo nutností pro úspěšné studoum a práci v globalizovaném světě vědy. Produktivní dovednost akademického psaní se dá vyučovat, učit a používat na základě četných konvencí a formálních požadavků, které pomáhají formalizovat jazyk akademických textů a činí ho předvídatelným, v důsledku čehož je snadno srozumiteůlný a použitelný pro profesionály v jednotlivých oborech. Tento příspěvek se zaměřuje na jeden z takových konvenčních nástrojů, který je klíčový z hlediska tzv. zásady poctivosti (principle of honesty) ve vědě, a to způsob, jakým se odkazuje ke zdrojům. Zdroje mohou být přiznány buď pomocí tzv. sloves odkazujících ke zdrojům (VRS), t.j. sloves obsažených v uvozovací větě daného textu, anebo pomocí prostých odkazů ve formě závorek v textu či v poznámkách. The referring verbs include not only literal verbs of speaking, writing and reporting, but a variety of other semantic classes. Also their grammatical properties manifest a considerable variety, specifically in the use of tenses, voice, aspect, number, and person. A question arises if there exist any regular distributional patterns of reference using VRS, their semantic types and grammatical forms, and parenthetic reference not introduced by such verbs. The current research analyses academic papers published in humanities and social sciences and attempts to establish the proportions of types and forms of VRS. The corpus consists of texts by both native and non-native authors of English papers, since internationalisation of scientific discourse is an indisputable fact. Nevertheless, the research has focused on quality papers by expert authors only so it does not deal with possible native vs. non-native differences. The findings concerning the current usage of various types of reference have practical application in teaching EAP.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.