Problémové vyučování v pregraduálním vzdělávání učitelů matematiky

Autoři

NOVOTNÁ Jiřina

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů.
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova problem tasks; education; key competences; cross-sectional topics; curriculum; divisor; multiple; derivation; linear; proof
Popis V úvodu shrnujeme poznatky o řešení problémů, o problémových úlohách, o problémovém vyučování a poukazujeme na velký motivační náboj těchto metod. Příspěvek dále obsahuje tři náměty týkající se problémové výuky matematiky v pregraduální přípravě učitelů matematiky: vztah mezi čísly a, b a jejich největším společným dělitelem a nejmenším společným násobkem, odvození a důkaz vztahu pro n-tou derivaci funkce y=lnx, derivace polynomických funkcí a lineární zobrazení příslušných vektorových prostorů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.