Revidovaná Charta a Kodex výzkumných pracovníků

Zásadní krok k posílení Evropského výzkumného prostoru: Rada 18. prosince 2023 formálně přijala doporučení Rady o rámci pro kariéru výzkumných pracovníků, včetně nové Charty výzkumných pracovníků.

21. 3. 2024

Bez popisku

Díky tomuto doporučení Rady a k němu připojené nové Chartě pro výzkumné pracovníky mohou výzkumní pracovníci ve všech fázích své kariéry očekávat lepší pracovní podmínky, rovnost a inkluzivitu, omezené využívání smluv na dobu určitou, dovednosti umožňující bezproblémovou mobilitu mezi odvětvími, a tedy více kariérních příležitostí, reformovaný systém hodnocení, který zohlední skutečný dopad jejich činností, postupů a výstupů, a nikoli pouze publikace, a mnoho dalšího. Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R) bude od nynějška vycházet z nové Charty pro výzkumné pracovníky.

Doporučení obsahující Kodex Doporučení Rady uvádí, že Charta a Kodex pro výzkumné pracovníky jsou revidovány tak, aby reagovaly na nové skutečnosti a současné výzvy, kterým výzkumní pracovníci a instituce čelí, včetně lepšího začlenění genderové vyváženosti, rovnosti žen a mužů a inkluzivity, se zahrnutím opatření zaměřených na výzkumné prostředí bez genderově podmíněného násilí, jakož i na postupy otevřené vědy. Nová verze charty je zjednodušená, aby se usnadnilo její provádění a podpořilo se její využívání i mimo akademický sektor.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.