Zábavná geometrie pomocí překládání papíru

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity vás zve na webinář z cyklu Vzdělávací rozhledy, který se uskuteční v úterý 15. listopadu 2022 v 16:30 a bude zdarma dostupný prostřednictvím přímého přenosu na Facebooku.

Vzdělávací rozhledy je stálý cyklus webinářů, který bude nabízet pohledy odborníků na některé aktuální otázky spojené s pedagogikou a se školstvím.

7. 11. 2022

Datum

15. 11. 2022

Čas

16:30

Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky s různými metodami práce při výuce geometrie. Pomocí překládání papíru si žáci zhotovují různé geometrické útvary (trojúhelníky, čtyřúhelníky, mnohoúhelníky) a poznávají jejich vlastnosti. Manipulativní činnosti přispívají, mimo jiné, k rozvoji jemné motoriky žáků a k aktivnímu vnímání sledovaných jevů. Uvedené činností je možné využívat v různých věkových kategoriích napříč vzděláváním, podle matematické erudice žáků.

Účastníci si připraví papíry ke skládání (formát A 5, cca 12 kusů), nůžky.

Webinářem vás provede

RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Pracuje jako odborná asistentka na katedře matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, její specializací je didaktika matematiky, vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, a to jak žáků nadaných, tak žáků s problémy v matematice. Je spoluautorkou učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ, má bohatou publikační, přednáškovou i recenzní činnost. Její odborná i pedagogická činnost byla několikrát odměněna, např. získala bronzovou medaili MU, cenu děkana v kategorii významný tvůrčí čin zaměstnanců, bylo jí uděleno zasloužilé členství v Jednotě českých matematiků a fyziků.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.