Filmová hudba ve vzdělávání: Kde, jak a proč pracovat s filmovými soundtracky?

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity vás zve na webinář z cyklu Vzdělávací rozhledy, který se uskuteční ve čtvrtek 16. 11. 2023 v 16:00 a bude zdarma dostupný prostřednictvím přímého přenosu na Facebooku.

1. 11. 2023

16. 11. 2023

Datum

16:00

Čas

Hudba ve filmu, seriálu, reklamě i počítačové hře má určité rysy, které jsou jmenovaným druhům audiovizuální produkce společné. Jedná se o zvláštní symbiózu obrazové a zvukové složky, o specifické funkce, jimiž se tato hudba řídí (oproti autonomní hudbě koncertní), a zejména o její velkou oblibu napříč generacemi. Poslední zmíněný rys je ostatně pro úspěch filmové hudby ve vzdělávání klíčový, byť ne stoprocentně nezbytný. Webinářem se pokusíme nahlédnout pod pomyslnou pokličku filmové hudby s jejími specifiky a možnostmi, které lze velmi úspěšně didaktizovat a do velké míry s jejich pomocí zatraktivnit výuku napříč vzdělávacími stupni. Otázky „Proč?“, „Kde?“ a „Jak?“ se webinářem proplétají jako základní ukazatelé/východiska pro úspěšné zavádění filmové hudby do vzdělávání.

Bez popisku

Webinářem vás provede

Mgr. Ondřej Musil, Ph.D.

Odborný asistent na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty MU, kde v minulosti absolvoval studium Učitelství hudební výchovy a německého jazyka a literatury pro ZŠ. V roce 2019 zde ukončil doktorské studium v programu Hudební teorie a pedagogika. Jeho hlavním odborným zaměřením a zároveň velkým hobby je filmová hudba. Na Pedagogické fakultě MU vytvořil předměty, či části předmětů, které se této problematice věnují. Také pomohl dotvořit studijní plán pro studenty oboru Kompozice scénické a filmové hudby na Hudební fakultě JAMU, kde rovněž působí jako odborný asistent. Filmové hudbě se věnuje i ve své výzkumné činnosti a snaží se ji popularizovat skrz přednášky, semináře a příležitostné články na internetovém hudebním portálu Opera Plus. Jako autor hudby spolupracoval na několika krátko- a středometrážních studentských filmech a různě zaměřených propagačních videích.

Vzdělávací rozhledy Online přenos na Facebooku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.