Edukace nadaného dítěte: Inspirace od maminky nadaného žáka

Odborníci zabývající se nadáním doporučují identifikovat nadání v předškolním věku, aby mohlo být adekvátně rozvíjeno. I když nejčastěji s nominací nadání v tomto věku přicházejí rodiče, často se potýkají s nejistotou, zda opravdu jejich dítě vykazuje znaky nadaní. Ale ani další kroky, jako například volba školy, nejsou jednoduché. V prezentovaném rozhovoru se posluchači seznámí, jak si s těmito problémy poradila maminka mimořádně nadaného chlapce. Příběh malého prvňačka může být inspirativní jak pro rodiče, tak pro učitele.

9. 6. 2023

21. 6. 2023

Datum

16:00

Čas

Bez popisku

Webinářem vás provede

doc. RNDr. Eva Trnová, PhD.

Působí na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty MU. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu MU, učitelství biologie a chemie pro SŠ. Před nástupem na PdF MU působila jako učitelka ZŠ a poté jako zástupkyně ředitele na gymnáziu. Získané zkušenosti předává budoucím učitelům v seminářích, které na PdF MU vede. Dlouhodobě se zabývá problematikou nadání, strategiemi dalšího vzdělávání učitelů a inovativními výukovými metodami v přírodovědném vzdělávání, jako je např. badatelsky orientovaná výuka (BOV). K těmto tématům se nejvíce vztahují i její publikace Zkušenosti čerpá také v zahraničí v rámci participace na mezinárodních projektech. Je členkou redakce časopisu Komenský.

Online přenos na Facebooku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.