Poslechové činnosti a dějiny hudby bez stresu a bez bolesti

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity vás zve na webinář z cyklu Vzdělávací rozhledy, který se uskuteční v úterý 24. ledna 2023 v 16:00 a bude zdarma dostupný prostřednictvím přímého přenosu na Facebooku.

Vzdělávací rozhledy je stálý cyklus webinářů, který bude nabízet pohledy odborníků na některé aktuální otázky spojené s pedagogikou a se školstvím.

12. 1. 2023

Datum

24. 1. 2023

Čas

16:00

Místo konání

Online přenos na Facebooku

Webinář je zaměřen na rozvoj učitelských dovedností a nápadů ve výuce hudební výchovy na 2. stupni se zaměřením na poslechové činnosti v návaznosti na vybrané období z dějin hudby pohledem dvou studentů pedagogické fakulty a současně začínajících učitelů. V první části webináře bude recipient seznámen s inovativními přístupy a možnostmi výuky zaměřené na dané období z dějin hudby a dozví se, jak k výuce přistoupit, aby si hodinu užili jak žáci, tak i samotný učitel, s aplikováním všech potřebných kompetencí a výukových cílů. Ve druhé části se divák dozví, jak pracovat s aktivní formou poslechu, ke kterému bude schopen vytvořit pro žáky zajímavý a přínosný pracovní list.
Bez popisku

Webinářem vás provede:

Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.

Absolventka Pedagogické fakulty MU v Brně, kde nyní působí jako odborná asistentka na Katedře hudební výchovy (Didaktika HV v rámci učitelství pro MŠ, ZŠ I. a II. stupeň, Artefiletika, hra na klavír, oborové praxe); lektorka workshopů zaměřených na činnostní pojetí hudební výchovy a Metodiky hry na ozvučné trubice Boomwhackery v rámci celoživotního vzdělávání. Více než dvacetiletá pedagogická praxe v České republice – ZUŠ (výuka hudební nauky, sólového zpěvu a hry na klavír); ZŠ I. a II. stupeň (výuka HV, AJ, DV); soukromá hudební škola Yamaha (První krůčky a Rytmické krůčky k hudbě, Populární zpěv); hudební hrátky pro děti od 4 měsíců do mladšího školního věku. Pětiletá praxe výuky hudební výchovy, sólového zpěvu a hry na klavír, vedení dětského sboru a orchestru na soukromé ZŠ a SŠ ve Velké Británii; členka Filharmonického sboru Guildford; Opery Omnibus/Opery South a Bridewell Opery KESW. Dlouholetá aktivní členka a hlasová poradkyně pěveckého sboru GAUDEAMUS Brno. Ráda spolupracuje na tvorbě učebních materiálů pro hudební výchovu a tvořivých projektech podporující činnostní pojetí hudební výchovy s mezipředmětovými přesahy.

Online přenos na facebooku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.