Online webinář: Podpora dítěte pro bezpečný a spokojený vstup do základní školy

Podtitulem připravovaného webináře je otázka, jak může rodina v součinnosti s mateřskou školou vytvořit ty nejvhodnější podmínky pro přechod z mateřské do základní školy. Je určen především rodinám dětí v posledním povinném předškolním roce docházky jejich dítěte do mateřské školy. Věnuje se otázkám: Co to je zralost pro vstup do základní školy? Připravenost pro školní docházku? Způsobilost ke školnímu vzdělávání? Jak ji zjistit? Co dělat, když je dítě nezralé? apod. Cílem prezentace je pomoci rodičům zorientovat se v problematice přechodu dítěte z mateřské do základní školy. Snahou autorek je přiblížit možnosti, jak dítěti pomoct k co nejplynulejšímu přechodu do 1. třídy ZŠ, jak ze strany rodiny, tak také s využitím profesionálního přístupu učitelek mateřských škol, případně s podporou odborných poradenských pracovišť, k jakým patří např. pedagogicko–psychologická poradna.

23. 2. 2022

Datum

1. 3. 2022

Čas

od 16:00

Webinářem vás provede

Doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. garantuje na PdF MU studijní program Učitelství pro mateřské školy. Před nástupem na PdF MU působila dlouhá léta jako učitelka a poté ředitelka MŠ. Je také lektorkou a autorkou mnoha odborných publikací a metodických materiálů určených předškolním pedagogům.

PhDr. Iva Žaloudíková, Ph.D. působí více než dvacet let na katedře psychologie PdF MU. Má dlouholetou praxi s výukou dětí na základních a středních školách. Je autorkou odborných publikací zabývající se didaktickými tématy dětského pojetí učiva s tématy zdraví, nemoc, smrt, droga, atd. Působí i jako lektor kurzů pro pedagogy k tématu primární prevence legálních drog. Je koordinátorem výuky psychologie pro učitelství preprimárního a primárního stupně základní školy.

Odkaz na online přenos


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.