Hravá hudební výchova aneb poslechové činnosti i v online prostředí pro žáky 1. stupně ZŠ

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity vás zve na webinář z cyklu Vzdělávací rozhledy, který se uskuteční ve čtvrtek 26. května 2022 v 16:00 a bude zdarma dostupný prostřednictvím přímého přenosu na Facebooku.

Vzdělávací rozhledy je stálý cyklus webinářů, který bude nabízet pohledy odborníků na některé aktuální otázky spojené s pedagogikou a se školstvím.

18. 5. 2022

Datum

26. 05. 2022

Čas

od 16:00 do 17:30

V rámci hudebního webináře si ukážeme, jak by mohly být strukturovány poslechové činnosti i v online prostředí, a to v návaznosti na činnostní pojetí hudební výchovy pro žáky 1. stupně základních škol.

Prakticky si projdeme doporučované metodické postupy poslechových činností od úvodní motivace, přes propojení poslechové ukázky s tematicky vybranou písní a následnými praktickými aktivitami, podporujícími vizuomotorické schopnosti, expresivní vyjádření a tvořivost žáků.

Ukážeme si různě činnostně koncipované aktivity a doprovody k poslechové ukázce – například pohybové doprovody (hra na tělo, pohyb v prostoru), využití perkusí či běžně dostupných předmětů denní potřeby. Nebude chybět ani mezipředmětové propojení s výtvarnou a tělesnou výchovou.

Bez popisku

Webinářem vás provede:

Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. Absolventka Pedagogické fakulty MU v Brně, kde nyní působí jako odborná asistentka na Katedře hudební výchovy (Didaktika HV v rámci učitelství pro MŠ, ZŠ I. a II. stupeň, Artefiletika, hra na klavír, oborové praxe); lektorka workshopů zaměřených na činnostní pojetí hudební výchovy a Metodiky hry na ozvučné trubice Boomwhackery v rámci celoživotního vzdělávání. Více než dvacetiletá pedagogická praxe v České republice – ZUŠ (výuka hudební nauky, sólového zpěvu a hry na klavír); ZŠ I. a II. stupeň (výuka HV, AJ, DV); soukromá hudební škola Yamaha (První krůčky a Rytmické krůčky k hudbě, Populární zpěv); hudební hrátky pro děti od 4 měsíců do mladšího školního věku. Pětiletá praxe výuky hudební výchovy, sólového zpěvu a hry na klavír, vedení dětského sboru a orchestru na soukromé ZŠ a SŠ ve Velké Británii; členka Filharmonického sboru Guildford; Opery Omnibus/Opery South a Bridewell Opery KESW. Dlouholetá aktivní členka a hlasová poradkyně pěveckého sboru GAUDEAMUS Brno. Ráda spolupracuje na tvorbě učebních materiálů pro hudební výchovu a tvořivých projektech podporující činnostní pojetí hudební výchovy s mezipředmětovými přesahy.

online přenos na Facebooku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.