Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Ekonomické oddělení

Číselník pracovišť

411000 Katedry
411100 Kat.pedagogiky
411200 Kat.psychologie
411300 Kat.českého jazyka
411400 Kat.ruského jazyka a literatury
411500 Kat.historie
411600 Kat.matematiky
411700 Kat.fyziky
411800 Kat.chemie
411900 Kat.geografie
412000 Kat.primární pedagogiky
412100 Kat.hudební výchovy
412200 Kat.tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
412300 Kat.biologie
412400 Kat.výtvarné výchovy
412500 Katedra českého jazyka a literatury
412600 Kat.občanské výchovy
412700 Kat.anglického jazyka a literatury
412800 Kat.fyziky, chemie a odb.vzdělávání
412900 Kat.tech.a inform.výchovy
413000 Kat.německého jazyka a literatury
413100 Kat.francouzského jazyka a literatury
413200 Kat.speciální a inkluzivní pedagogiky
413300 Kat.výchovy ke zdraví
413400 Kat.sociální pedagogiky
413500 Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
413600 Institut výzkumu školního vzdělávání
413700 Institut pedagogického vývoje a inovací
413800 Institut výzkumu školy a zdraví
419300 Fakultní odd.celoškolských kateder
419396 Odd.CJV na PdF
419800 Účelová zařízení a jiná pracoviště
419830 Centrum informačních technologií
419840 Ústřední knihovna
419841 Úsek edičních činností
419880 Technicko-provozní oddělení
419900 Děkanát
419911 Sekretariát děkana
419912 Personální oddělení
419913 Studijní oddělení
419914 Ekonomické oddělení
419917 Odd.výzkumu, kvality a akad.záležitostí
419918 Centrum celoživotního vzdělávání
419920 Odd.projektové podpory
419991 Úsek marketingu a vnějších vztahů
419992 Úsek internacionalizace a zahr.vztahů

Úřední hodiny

Pokladna - Bohumila Roncseková

Po: 09: 00–11: 00 hod., 12: 30–14: 00 hod. 
Út: 09: 00–11: 00 hod., 12: 30–14: 00 hod.
St: 09: 00–11: 00 hod., 12: 30–14: 00 hod.
Čt: 09: 00–11: 00 hod., 12: 30–14: 00 hod.
Pá: 09: 00–11: 00 hod., 12: 30–14: 00 hod.

Ekonomické oddělení

Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7
603 00 Brno

Vedoucí oddělení

Mgr. Bc. Alexandra Peschlová

telefon: 549 49 1604
e‑mail:

Vedoucí ekonomického oddělení

Další zaměstnanci

Bc. Dagmar Černáková

telefon: 549 49 4836
e‑mail:

Ekonomka

Ing. Eduard Hofmann

telefon: 549 49 5803
e‑mail:

Ekonom analytik

Lenka Chládková

telefon: 549 49 4099
e‑mail:

Ekonomka

Soňa Kudelová

telefon: 549 49 6433
e‑mail:

Ekonomka

Bohumila Roncseková

telefon: 549 49 4697
e‑mail:

Ekonomka

O Ekonomickém oddělení PdF MU