Ekonomické oddělení

Výplatní termíny mezd v roce 2019

Vyúčtování za měsíc VL v Inetu Termín výplaty
Leden 07.02.2019 12.02.2019
Únor 07.03.2019 12.03.2019
Březen 05.04.2019 12.04.2019
Duben 09.05.2019 13.05.2019
Květen 07.06.2019 12.06.2019
Červen 08.07.2019 12.07.2019
Červenec 07.08.2019 12.08.2019
Srpen 06.09.2019 12.09.2019
Září 07.10.2019 11.10.2019
Říjen 07.11.2019 12.11.2019
Listopad 06.12.2019 12.12.2019
Prosinec 08.01.2020 13.01.2020

Číselník pracovišť

411000 Katedry
411100 Kat.pedagogiky
411200 Kat.psychologie
411300 Kat.českého jazyka
411400 Kat.ruského jazyka a literatury
411500 Kat.historie
411600 Kat.matematiky
411700 Kat.fyziky
411800 Kat.chemie
411900 Kat.geografie
412000 Kat.primární pedagogiky
412100 Kat.hudební výchovy
412200 Kat.tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
412300 Kat.biologie
412400 Kat.výtvarné výchovy
412500 Katedra českého jazyka a literatury
412600 Kat.občanské výchovy
412700 Kat.anglického jazyka a literatury
412800 Kat.fyziky, chemie a odb.vzdělávání
412900 Kat.tech.a inform.výchovy
413000 Kat.německého jazyka a literatury
413100 Kat.francouzského jazyka a literatury
413200 Kat.speciální a inkluzivní pedagogiky
413300 Kat.výchovy ke zdraví
413400 Kat.sociální pedagogiky
413500 Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
413600 Institut výzkumu školního vzdělávání
413700 Institut pedagogického vývoje a inovací
413800 Institut výzkumu školy a zdraví
419300 Fakultní odd.celoškolských kateder
419396 Odd.CJV na PdF
419800 Účelová zařízení a jiná pracoviště
419830 Centrum informačních technologií
419840 Ústřední knihovna
419841 Úsek edičních činností
419880 Technicko-provozní oddělení
419900 Děkanát
419911 Sekretariát děkana
419912 Personální oddělení
419913 Studijní oddělení
419914 Ekonomické oddělení
419917 Odd.výzkumu, kvality a akad.záležitostí
419918 Centrum celoživotního vzdělávání
419920 Odd.projektové podpory
419991 Úsek marketingu a vnějších vztahů
419992 Úsek internacionalizace a zahr.vztahů

Úřední hodiny

Pokladna – Denisa Bušová

Po: 09:00–11:00 hod., 12:30–14:00 hod.
Út: 09:00–11:00 hod., 12:30–14:00 hod.
St: 09:00–11:00 hod., 12:30–14:00 hod.
Čt: 09:00–11:00 hod., 12:30–14:00 hod.
Pá: 09:00–11:00 hod., 12:30–14:00 hod.

Ekonomické oddělení

Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7
603 00 Brno

Vedoucí oddělení

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ

Další zaměstnanci

EKONOMKA

Lenka Chládková


telefon: 549 49 4099
e‑mail:

EKONOMKA

Soňa Kudelová


telefon: 549 49 6433
e‑mail:

EKONOMKA

Denisa Bušová


telefon: 549 49 4697
e‑mail:

EKONOMKA

Ing. Eduard Hofmann


telefon: 549 49 5803
e‑mail:

EKONOM ANALYTIK

O Ekonomickém oddělení PdF MU