Pedagogická fakulta MU 
v datech

 • 1918

  První úvahy o zřízení pedagogické fakulty

  O zřízení pedagogické (učitelské) fakulty poprvé jednáno v rámci přípravy zákona o Masarykově univerzitě

 • 1945

  Vydán dekret prezidenta republiky o vzdělání učitelstva č. 132/1945 Sb.

  „Učitelé škol všech stupňů a druhů nabývají vzdělání na pedagogických a jiných fakultách (odděleních) vysokých škol. Zřízení těchto fakult (oddělení) se upraví zvlášť.“

  Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva č. 132/1945 Sb.
 • 1946

  Zřízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

  Zřízena Pedagogická fakulta MU, prvním děkanem se stal František Trávníček.

  Bez popisku
 • 1948

  Jmenováni první profesoři fakulty

  Mimo 3 řádných profesorů, kterými byli již před rokem 1948 dr. Karel Galla, Eduard Milén a Josef Trtílek a 3 mimořádných profesorů dr. Zdeňka Hájka, dr. Josefa Hrabáka a dr. Theodora Martince, se nově stali členy fakultního sboru, byli pověřeni přednáškami a cvičeními: František Trávníček, Vilém Chmelař, Antonín Bělař, František Doubrava, Josef Dvořáček, Josef Kabrda, Karel Koutský, Karel Kubíček, František Kubišta, Helena Puchljaková, František Svěrák, Bohumír Štědroň, Růžena Tesařová, Karel Uhl, Bohumil Urban, Karel Vondráček, Jindřich Závodník.

 • 1950

  Zřízeno dálkové studium pro učitele v činné službě

  V roce 1950 proběhla reorganizace fakultních seminářů na katedry, byly ustaveny katedry, například katedra českého jazyka a literatury, katedra dějepisu, zeměpisu a občanské nauky, katedra biologie a další.

 • 1953

  Vyčlenění fakulty z rámce univerzity a její reorganizace na Vyšší pedagogickou školu v Brně

  V roce 1953 byla pedagogická fakulta vyčleněna z rámce univerzity, v letech 1953–1959 byla přeměněna ve Vyšší školu pedagogickou.

 • 1959

  Přeměna Vyšší pedagogické školy na Pedagogický institut v Brně

  V roce 1959 dochází k přeměně brněnské vyšší školy pedagogické na pedagogický institut, přičemž v letech 1959–1964 zajišťovaly výuku učitelů pedagogické instituty Brno, Jihlava a Zlín.

 • 1964

  Obnovení Pedagogické fakulty

  V roce 1964 byla Pedagogická fakulta obnovena a stala se opět součástí brněnské univerzity, v jejím čele stanul prof. RNDr. Josef Trtílek.

  Bez popisku

 • 1977

  Reforma studia – zavedena výuka učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů i pro střední školy

  Od roku 1977 bylo v rámci aplikace nového vzdělávacího systému zavedeno čtyřleté studium pro učitele prvního stupně a pětileté studium pro učitele druhého stupně a učitele středoškolské.

 • 1982

  Promoce prvního čestného doktora fakulty – Olgy Danilovny Mitrofanové

  Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru filologické vědy předložila Masarykova univerzita. Slavnostní promoce proběhla 25. srpna 1982.

 • 1995

  Slavnostní otevření novostavby Poříčí 9/11, první budovy postavené pro fakultu
 • 2005

  Instalace sluneční elektrárny na budově Poříčí 31

  V dubnu roku 2005 byla na naší fakultě uvedena do ověřovacího provozu největší sluneční elektrárna v České republice s odhadovaným ročním výkonem 40 MWh. Řádný provoz byl zahájen v lednu roku 2006.

  Na podrobnější statistiky se můžete podívat online zde.

 • 2014

  Slavnostní otevření novostavby Poříčí 31a, Centra výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS) a Ústřední knihovny PdF MU

  Centrum výzkumných institutů a doktorských studií sdružuje pět institutů a jejich týmy, které bádají ve specifických oblastech navazujících na již realizované výzkumné aktivity, usilují o jejich vzájemné propojení a překročení rámce jedné fakulty (univerzity), vytvořením sítě na národní  a mezinárodní úrovni.

  Bez popisku

 • 2019

  Otevření kavárny Kafinet

  18. února 2019 byla v budově na Poříčí 31 otevřena kavárna Kafinet, která slouží jako tréninková kavárna pro osoby, které se vrací do pracovního života po prodělaném duševním onemocnění

  Bez popisku

 • 2022

  Nová fakultní menza

  V budově Poříčí 7 byla otevřena menza spolu se novým studentským klubem. Náklady na stavbu přesáhli 40 mil. Kč. 

  Bez popisku

 • 2023

  Otevření nové budovy s ateliéry

  Na podzim 2023 byly otevřeny ateliéry výtvarné výchovy. Moderní stavba umístěná v rohu areálu pedagogické fakulty na Poříčí 7/9 v sobě ukrývá tři patra výtvarných ateliérů a terasu.

  Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.