•  
 
Pro zájemce o CŽV

Informace pro zájemce o CŽV

Milé uchazečky, milí uchazeči,

Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU vzniklo v roce 2016 a poskytuje další vzdělávání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všech typů škol, školských i výchovných zařízení a ostatním zájemcům. Nabízíme kvalitní vzdělání, které je zajišťováno na dvaceti specializovaných katedrách, předními odborníky v jednotlivých oborech.

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí v rámci profesního vzdělávání specializační, rozšiřující či doplňující programy. Kromě těchto programů nabízíme také celou řadu krátkodobých kurzů. Jejich aktuální nabídku najdete zde

Výuka programů celoživotního vzdělávání probíhá zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny v pátek nebo sobotu (upřesnění podá katedra realizující příslušný program). 

Programy jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce. Absolventi programů obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Harmonogram akademického roku 2018/2019 naleznete zde.

Základní informace k přijímacímu řízení:

  • Termín podání přihlášky je od 1. 3. 2018 do 31. 7. 2018 nebo 31. 8. 2018 (viz informace u jednotlivých oborů).
  • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (dále e-přihláška).
  • Po založení e-přihlášky si uchazeč vytiskne Průvodku, kterou zašle spolu s ostatními požadovanými materiály (viz informace u jednotlivých oborů) na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.
  • Po založení e-přihlášky je dále nutné provést objednávku a platbu tzv. manipulačního poplatku. Manipulační poplatek za e-přihlášku činí 450 Kč. Objednávka a úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU. Odkaz do Obchodního centra je přímo u založené e-přihlášky.
  • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů, kromě programů zaměřených na anglický jazyk, pro které je stanoven písemný test z AJ (28. 8. 2018 v 11 hodin, DAP AJ v uč. 63, ZSS AJ v uč. 64 na PdF MU). V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky nebo maturitního vysvědčení.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do programu CŽV naleznete ve svých e-přihláškách 13. 9. 2019.

Zápis nově přijatých účastníků do CŽV proběhne v prostorách PdF MU dne 22. 9. 2018 v 10.00 hod., v učebně 1 a v učebně 50.

Podrobné informace
 k zápisu

Nabídka oborů celoživotního vzdělávání na akademický rok 2018/2019

Pokud potřebujete poradit s výběrem vhodného oboru, rádi Vám pomůžeme a zodpovíme Vaše dotazy na emailové adrese: ccv@ped.muni.cz.

Brožura s nabídkou oborů CŽV na akademický rok 2018/2019 ke stažení zde.

ROZŠIŘUJÍCÍ PROGRAMY

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně základní školy 

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro střední školy

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy 

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný stupeň základní školy 

Rozšiřující program speciální pedagogiky

Učitelství pro mateřské školy

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY

Doplňující programy pro absolventy SŠ

Doplňující programy pro absolventy VŠ

STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA

PROGRAMY PODLE AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Zápis do programu CŽV - pro nově přijaté účastníky do 1. ročníků 2018/2019

Zápis nově přijatých účastníků do CŽV proběhne v prostorách PdF MU dne 22. 9. 2018 v 10.00 hod., v učebně 1 a v učebně 50.

Podrobné informace

Rozvrhy 1. ročníků (nově přijatí účastníci v akademickém roce 2018/2019)

Výuka prvních ročníků - zde